Schelwald Optiek

De vereniging

Tafeltennisvereniging Vinkhuizen is opgericht op 15 maart 1973.

Na een periode van bloei daalde het ledenaantal na de eeuwwisseling zodanig dat de vereniging een slapend bestaan leidde. In de winter 2009-2010 is de vereniging nieuw leven ingeblazen en daarna groeide het ledenaantal weer. In het seizoen 2018-2019 zijn er ongeveer veertig leden, waarvan de helft jeugd en de helft volwassenen. We willen de bewoners van Vinkhuizen en van de omliggende wijken de mogelijkheid bieden om de tafeltennissport te beoefenen in een prettige en sportieve sfeer. Het recreatieve karakter staat daarbij voorop; winnen is niet het belangrijkste. We willen een sfeer creëren waarin iedereen zich prettig voelt en het beste uit zichzelf kan halen. Van onze trainers vragen we een 'Verklaring Omtrent het Gedrag'. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid streven we naar een goede band met de wijk en willen we duurzaam actief zijn. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het aanbod op onze koffietafel: we hebben de snoeprepen vervangen door müslirepen en de suikerhoudende dranken door bronwater en vruchtensap (van een lokale fruitteler).

Om lid te worden kun je dit formulier invullen en opsturen of meenemen. Op onze speelavonden hebben we trouwens ook formulieren in voorraad.

Als je lid bent en je gegevens zijn veranderd, wil je dat dan doorgeven, bij voorkeur via email?

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • Jarig Steringa (voorzitter)
  • Femke de Lezenne Coulander (secretaris)
  • Feike Tuinhof (penningmeester)

Het bankrekeningnummer is NL18 TRIO 0212391011 ten name van Tafeltennisvereniging Vinkhuizen te Roderwolde.
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40025444.

Overige functionarissen
  • Jasper: wedstrijdsecretaris senioren
  • Gerben en Jasper: wedstrijdsecretaris jeugd
  • Gerard: materiaalverzorger
  • Ewout: ondersteuning secretaris
  • Sytse: website
  • Wouter: Facebook
Statuten, Huishoudelijk Reglement, Privacybeleid

Onze spelers

Schelwald Optiek